Viac ako sto rokov

23. september 2020 (streda), od 8.00 do 16.00 hod., Prezentačné centrum J. A. Komenského (AMOS), Prírodovedecká fakulta UK, Ilkovičova 6


V rámci 80. jubilea Prírodovedeckej fakulty UK vás pozývame na odborné sympózium "Viac ako sto rokov" o histórii prírodovedného vzdelávania na území dnešného Slovenska. Podujatie je spojené s výstavou Per aspera ad astra s osobitným zreteľom na zaujímavosti prvých rokov existencie Prírodovedeckej fakulty UK krátko po vojne. Väčšina archívnych materiálov sa síce nenávratne stratila, no podarilo sa nám získať mnohé cenné materiály, ktoré starostlivo ukladáme do zbierkových fondov. Prednášať budú viacerí odborníci z fakulty, ale rovnako aj profesionálni historici (vrátane zahraničných), aby sme sa tak dozvedeli, na akých slávnych tradíciách sa Prírodovedecká fakulta UK etablovala.

Viac informácií

Pripojiť sa k podujatiu online