Vedecká debata: Svetelné znečistenie - čo nám hrozí?

26. januára 2017 (štvrtok) o 17.00 hod., Centrum vedecko-technických informácií SR (konferenčná miestnosť - 2. poschodie), Lamačská cesta 8/A, Patrónka, Bratislava


Pozývame Vás na vedeckú debatu na tému: Svetelné znečistenie - čo nám hrozí?

Prednášajúci: prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc., Katedra živočíšnej fyziológie a etológie Prírodovedeckej fakulty UK

Termín: 26. januára 2017 (štvrtok) o 17.00 hod.

Miesto: Konferenčná miestnosť CVTI SR na 2. poschodí
                                    
V januárovej vedeckej kaviarni sa bude diskutovať o negatívnych vplyvoch a dôsledkoch svetelnej kontaminácie prostredia na naše zdravie. Nebudú tu chýbať najnovšie vedecké pohľady na tvorbu melatonínu, hormónu spánku, ktorý je kľúčovým z hľadiska negatívneho vplyvu nedostatku tmy na náš organizmus.

Prednášajúcim bude uznávaný slovenský vedec, biológ a fyziológ prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc., z Katedry živočíšnej fyziológie  a etológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej vedeckej práci sa venuje výskumu cirkadiánnych rytmov a expresii hodinových génov, ako aj dôsledkom narušenia časovej organizácie na vznik civilizačných chorôb.

Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave (Patrónka). Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.