Uvedenie monografie akademickej sochárky a arteterapeutky prof. Jaroslavy Šickovej-Fabrici z PdF UK

16. marca 2017 (štvrtok) o 18.00 hod., kaviareň Berlinka v Slovenskej národnej galérii, Námestie Ľudovíta Štúra č. 4, Bratislava


Pozývame vás na uvedenie monografie akademickej sochárky a arteterapeutky prof. PaedDr. Jaroslavy Šickovej-Fabrici, PhD., z Pedagogickej fakulty UK, ktoré sa uskutoční dňa 16. marca 2017 o 18.00 hod. v kaviarni Berlinka v Slovenskej národnej galérii na Námestí Ľudovíta Štúra č. 4 v Bratislave.

Knihu "Jaroslava Šicková-Fabrici, Art & Art therapy" uvedú do života kunsthistorička Xénia Lettrichová a pastor a umelec Daniel Pastirčák.