Univerzita Komenského udelí čestný doktorát monackému kniežaťu

14. október 2019 (pondelok), o 10.00 hod., Aula Univerzita Komenského v Bratislave (UK), Šafárikovo nám. 6, Bratislava


Dňa 14. októbra 2019 udelí Univerzita Komenského v Bratislave čestný doktorát „doctor honoris causa“ monackému kniežaťu Albertovi II. za aktivity v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva a pri odstraňovaní následkov klimatických zmien. Doktorát bude udelený na návrh Prírodovedeckej fakulty UK.

Suverénne knieža Monackého kniežatstva Albert II., vlastným menom Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi, založil v roku 2006 Nadáciu Alberta II., ktorej primárnym poslaním je podpora vedy a vzdelávania v oblasti ochrany životného prostredia. Na podporu projektov bolo použitých vyše 55 miliónov eur. Prioritnými témami sú klimatická zmena, deforestácia, pokles biodiverzity, ochrana ohrozených druhov, alternatívnych zdrojov energie či okysľovanie svetového oceánu. V posledných rokoch sa nadácia zaoberá aj ekosystémovými službami, ochranou opeľovačov – najmä včiel.

Na základe už prebiehajúcej spolupráce podpísala Prírodovedecká fakulta UK s Monackým kniežatstvom v roku 2019 memorandum o vzájomnej spolupráci na aktivitách smerujúcich k ochrane životného prostredia.

Podujatie bude simultánne tlmočené z angličtiny do slovenčiny a naopak.

Podujatie je určené len pre pozvaných hostí.