Univerzita Komenského plná Dobrákov od kosti

2. - 4. mája 2017 (utorok až štvrtok), 9. - 11. mája 2017 (utorok až štvrtok) a 16. mája 2017 (utorok), fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (UK) a VM Ľ. Štúra - Mlyny UK, Bratislava, Martin


V dňoch od 2. do 16. mája 2017 privíta Univerzita Komenského na pôde svojich fakúlt a súčasti ambasádorov celoslovenskej verejnoprospešnej kampane DOBRÁK OD KOSTI, zameranej na podporu Národného registra darcov kostnej drene SR. V týchto dňoch budú mať študenti a zamestnanci UK možnosť nezáväzne sa prihlásiť do registra darcov krvotvorných buniek - databázy, v ktorej si onkologické oddelenia vyhľadávajú pre svojich pacientov vhodných darcov krvotvorných buniek. Na registráciu stačí len malá vzorka slín.

Dajte, prosím, aj vy nádej na nájdenie vhodného darcu pre pacientov, ktorí potrebujú transplantáciu krvotvorných buniek a príďte sa priamo na vašej fakulte či na vašom internáte informovať a prihlásiť sa do Národného registra darcov kostnej drene SR.

Nemusíte byť bez chýb! Nezáleží na tom, ako vyzeráte! Nie je dôležité, v čo veríte! No možno aj vy zachránite dieťa s rakovinou. DOBRÁK OD KOSTI sa skrýva v každom z nás. Prihláste sa do Národného registra darcov kostnej drene.

BYŤ DOBRÁKOM OD KOSTI NEBOLÍ!

 

Viac informácií o kampani, podmienkach registrácie, ako aj prihláška do Národného registra darcov kostnej drene.

 

HARMONOGRAM KAMPANE:

 

2. mája 2017 (utorok) v čase od 9.00 do 12.00 hod. - Vestibul starej budovy UK, Šafárikovo nám. č. 6

3. mája 2017 (streda) v čase od 9.00 do 12.00 hod. -  Budova Pedagogickej fakulty UK na Šoltésovej ulici (1. posch.)

4. mája 2017 (štvrtok) v čase od 13.00 do 16.00 hod. - Vestibul Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4

9. mája 2017 (utorok) v čase od 9.00 do 12.00 hod. - Vestibul pred aulou Farmaceutickej fakulty UK, Odbojárov 10

9. mája 2017 (utorok) v čase od 15.00 hod. - Veľký klub - Vysokoškolský internát Jesseniovej lekárskej fakulty UK, Novomestského 7, Martin

10. mája 2017 (streda) v čase od 9.00 do 12.00 hod. - Vstup do pavilónu matematiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Mlynskej doline

11. mája 2017 (štvrtok) v čase od 8.00 do 11.00 hod. - Vstupný vestibul pred CH1-1, Prírodovedecká fakulta UK

16. mája 2017 (utorok) v čase od 16.00 do 19.00 hod. – Vstupný vestibul internátu Štúrak, VM Ľ. Štúra – Mlyny UK

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte:

Róbert Zsembera - robert.zsemberauniba.sk

Eva Viglašová - viglasovafns.uniba.sk

Daniel Zigo – zigo21uniba.sk

 

Tešíme sa na vás.