Ukončenie letnej školy SAS

23. augusta 2019 (piatok) o 11.00 hod., Aula UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava


V piatok 23. augusta 2019 sa11.00 hod. v Aule Univerzity Komenského v Bratislave (UK) uskutoční slávnostné ukončenie 55. ročníka letnej školy Studia Academica Slovaca (SAS). Slávnosť spríjemní koncert jEzz SPRIT duo Miro Záhradník a Gabo Jonáš na Filozofickej fakule UK.

V tomto roku sa u nás počas 4. - 24. augusta vzdelávalo 160 záujemcov o slovenčinu z 35 krajín sveta. Ústrednou témou bola identita a jej prejavy v historickej i súčasnej reflexii s prihliadnutím na zmeny v jazyku, literatúre, umení, kultúre a spoločnosti.

Viac informácií.