UK ukončila spoluprácu s docentom Triznom

Bratislava 21. apríla 2023: Univerzita Komenského v Bratislave prostredníctvom svojej Prírodovedeckej fakulty k dnešnému dňu ukončila pracovný pomer s doc. RNDr. Milanom Triznom, PhD., ktorý bol dňa 19. 4. 2023 zadržaný pri preberaní úplatku na pôde fakulty. Univerzita Komenského striktne trvá na princípe nulovej tolerancie korupcie svojich zamestnancov, a preto si ďalšie pôsobenie docenta Triznu na akademickej pôde nevie v žiadnom prípade predstaviť.


Milan Trizna bol v stredu 19. apríla 2023 zadržaný a obvinený z prijatia úplatku 20-tisíc eur.

Rektor univerzity Marek Števček od začiatku poskytoval maximálnu súčinnosť pri vyšetrovaní prípadu. „Aj keď ma celá kauza mimoriadne mrzí – o to viac, že ide o bývalého dekana našej fakulty – som rád, že protikorupčné mechanizmy fungujú a prípad veľmi rýchlo skončil priznaním. Týmto vyzývam všetkých našich zamestnancov, dodávateľov aj študentov, aby v prípade podozrení z korupčnej činnosti okamžite konali a kontaktovali orgány činné v trestnom konaní, prípadne podozrenia konzultovali s vedeniami fakúlt alebo univerzity. Pripravujeme informačnú kampaň pre celú našu akademickú obec s cieľom zvýšiť povedomie o korupcii a možnostiach jej nahlasovania,“ povedal rektor Števček.

K situácii sa dnes vyjadril aj Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK. „Akademický senát PriF UK odsudzuje všetky formy korupčného správania a dištancuje sa od nich. AS PriF UK vyjadruje plnú podporu rektorovi UK a dekanovi PriF UK a podporuje všetky ich kroky vedúce k ochrane dobrého mena školy v súvislosti s individuálnym zlyhaním zamestnanca PriF UK doc. Milana Triznu, ktorý bol 19. 4. 2023 zadržaný pri preberaní úplatku. AS PriF UK sa tiež v plnom rozsahu stotožňuje so stanoviskom Univerzity Komenského, ktoré v tejto súvislosti vydala 19. 4. 2023,“ vyhlásil senát.