Udelenie Zlatej medaily UK Mgr. art. J. Kukurovi, riaditeľovi Divadla Aréna

6. júla 2017 (štvrtok) o 12.15 hod., Rektorská sieň Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie


Rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., pozýva na slávnostné akademické zhromaždenie, na ktorom bude udelená Zlatá medaila Univerzity Komenského v Bratislave Mgr. art. Jurajovi Kukurovi, riaditeľovi Divadla Aréna a členovi Správnej rady UK.

Podujatie sa uskutoční dňa 6. júla 2017 o 12.15 hod. po otváracom ceremoniáli Detskej Univerzity Komenského - v Rektorskej sieni UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava).

***

JURAJ KUKURA sa narodil 15. marca 1947 v Prešove. Základnú a strednú školu ukončil v Bratislave. K divadelnému umeniu prenikol ešte ako elév časopisu Film a divadlo. Štúdium herectva absolvoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Od roku 1970, ešte počas štúdií, bol členom súboru Divadla na korze. Po jeho zrušení prešiel do súboru Novej scény a neskôr do Slovenského národného divadla. Okrem účinkovania na divadelných doskách sa Juraj Kukura predstavil v mnohých televíznych inscenáciách, kde stvárňoval hlavné postavy v adaptáciách kľúčových diel svetovej i domácej literatúry. Od roku 2002 vedie bratislavské Divadlo Aréna. O rok neskôr vznikla z jeho iniciatívy myšlienka detskej univerzity, inšpirovaná existenciou podobných projektov v Európe a na celom svete, ktoré fungujú ako podpora vzdelávania mladých talentovaných žiakov. Detská Univerzita Komenského je súčasťou európskej siete detských univerzít EUCU.NET, v rámci ktorej participovala na vzniku prvého metodického materiálu o detských univerzitách - Bielej knihy EUCU.NET. 

Bližšie informácie o J. Kukurovi