Týždeň zodpovednosti na Fakulte managementu UK

27. - 30. apríl 2020 (pondelok - štvrtok), o 10.00 hod., MS Teams/YouTube


Tento rok sa Fakulta managementu UK opäť rozhodla zorganizovať „Týždeň zodpovednosti - ktorý nadväzuje na „Týždeň zdravia a udržateľnosti“ z predchádzajúcich rokov. Keďže nemôžeme byť fyzicky na fakulte, rozhodli sme sa zaujímavé témy, ktoré sú vyústením viacerých študentských projektov priniesť virtuálne, formou online webinárov, diskusií, kvízov či infoposterov, ale pripravených je aj niekoľko výziev. 

V rámci podujatia vystúpi viacero hostí z praxe (napr. majiteľka NOSENE, zástupca FinCentra, Volkswagenu a pod.)

Viac informácií