Týždeň zodpovednosti 2021

26. až 30. apríl 2021 (pondelok - piatok), 8.00 hod., online


Pozývame vás na 5. ročník úspešného študentského podujatia „Týždeň zodpovednosti“, ktoré sa koná 26. až 30. apríla 2021 online. Aj tento rok ho pripravili študenti 2. ročníka Fakulty managementu UK pod vedením doc. PhDr. Paulíny Stachovej, PhD. Témou tohtoročného podujatia je zodpovednosť" a v rámci jednotlivých podujatí (prednášok/diskusií) vytvára priestor nazerať na túto tému z rôznych pohľadov. 

Pozvaní sú hostia z praxe (zástupcovia súkromného aj neziskového sektora), slovenský europoslanec Michal Wiezik či vedkyňa dr. Federica Bertocchini z Talianska. Hostí si pozvali priamo študenti. Podujatie je určené najmä študentom FM UK, resp. UK, ale diskusie sú otvorené aj pre ľudí mimo univerzity.

Študenti FM UK si v rámci Týždňa zodpovednosti pripravili stránku Zodpovedná energia.

Viac informácií o podujatí

Pridajte sa k podujatiu na Facebooku