Tlačová konferencia o získaní prestížneho grantu ERC

27. februára 2023 (pondelok) o 9.00 h, Infocentrum UK (Štúrova 9, Bratislava)


Tlačová konferencia k téme získania prestížneho ERC grantu sa uskutoční v pondelok 27. februára 2023 o 9.00 h v Infocentre UK (Štúrova 9, Bratislava). Ide o historický úspech, keďže Univerzita Komenského v Bratislave je prvou vysokou školou na Slovensku, kam zamieri ERC grant z Európskej rady pre výskum v hodnote 1,55 milióna eur. Grant získal mladý výskumník Michal Májek z Prírodovedeckej fakulty UK na výskum v oblasti chemickej katalýzy s piezoelektrickými materiálmi. Takýto grant v minulosti získali na Slovensku len jeden výskumník a jedna výskumníčka zo SAV. 

Vedec a pedagóg Michal Májek predstaví projekt CAPELE, v ktorom aktiváciu organických molekúl piezoelektrickými katalyzátormi plánuje aplikovať pri hľadaní nových reakcií, ktoré neskôr môžu nájsť využitie pri príprave zaujímavých látok ako liečiv či moderných materiálov. 

Na tlačovej konferencii vystúpia: 

  • rektor UK Marek Števček
  • prorektor UK pre vedu a doktorandské štúdium Jozef Masarik
  • dekan Prírodovedeckej fakulty UK Peter Fedor
  • výskumník Prírodovedeckej fakulty UK Michal Májek

Živé vysielanie z podujatia budeme vysielať na YouTube a Facebooku.

Vstup je voľný.