Tlačová konferencia dekanov k novému zákonu o VŠ

9. marca 2022 (streda) o 11.30 h, Lekárska fakulta UK (Špitálska ulica 24, zasadačka Vedeckej rady LF UK)


Dekani fakúlt vysokých škôl SR pozývajú na tlačovú konferenciu o novele zákona o vysokých školách. Všetci sú signatármi vyhlásenia „Nový zákon o vysokých školách útočí na demokraciu“.

Novela zákona o vysokých školách sa má tento týždeň prerokovávať vo Výbore NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport  a budúci týždeň v pléne NR SR. Ak by bola schválená v súčasnom znení, budú zrušené samosprávne orgány fakúlt. Práve na fakultách prebieha takmer celá akademická činnosť vysokých škôl. Zrušenie samosprávy fakúlt je „trojským koňom“ v novele vysokoškolského zákona  a vydláždi cestu ku zrušeniu samosprávy na vysokých školách na Slovensku.