Svetové dni slovinskej kultúry: výstava fotografií

5. decembra (pondelok) - 13. decembra 2016 (utorok), historická budova Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie


Od pondelka 5. decembra do utorka 13. decembra 2016 si môžete pred Aulou UK (historická budova UK, Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie) pozrieť výstavu fotografií I FEEL 25. Výstava sa koná pri príležitosti osláv 25. výročia osamostatnenia Slovinskej republiky.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 5. decembra 2016 o 14.30 hod. za účasti rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD.