Súdy a pandémia COVID-19

9. decembra 2022 o 14.30 hod., MS Teams


Úvodný okrúhly stôl projektu “Hovorme o súdoch“ ponúka priestor na výmenu skúseností s rozhodovaním prípadov súvisiacich s pandémiou COVID-19. Globálna perspektíva s rečníčkami a rečníkmi z Indie, Slovenska a USA umožní unikátnu výmenu skúseností medzi rôznymi ústavnými systémami, ktoré však zdieľajú záväzok rešpektovať princípy demokracie, právneho štátu a nezávislosti súdnictva. Ktorým kľúčovým výzvam súdy v tomto období čelili a ako si s nimi poradili? Cieľom je zabezpečiť produktívnu výmenu perspektív aktérov zvnútra súdov.

Preklad (anglický a slovenský jazyk) bude zabezpečený.

LINK NA PRIPOJENIE MS Teams.