Štúdium na Diplomatickej akadémii

23. septembra 2022, PraF UK, Šafárikovo námestie č. 6


Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky otvára opäť v septembri 2022 rozširujúce dvojročné štúdium Diplomatická akadémia.

Prihlášky je potrebné doručiť elektronicky a poštou do 23. 9. 2022, termín prijímacieho konania je stanovený na 27. 9. 2022 o 9.00 hod.