Študentská konferencia

4. - 18. mája 2020


Študentská konferencia známa pod názvom študentská vedecká a odborná činnosť sa koná od 4. do 18. mája 2020. V nasledujúcich dvoch týždňoch si tak môžete na stránke Lekárskej fakulty UK (LF UK) pozrieť a vypočuť 44 prednášok, v ktorých študenti a doktorandi prezentujú výsledky svojich výskumov. Prednášky sú rozdelené do štyroch kategórií a nechýba ani tradičné otvorenie konferencie, ktorého súčasťou je úvodné slovo dekana LF UK Juraja Šteňa, ako aj vyžiadaná prednáška svetovo uznávaného infektológa Vladimíra Krčméryho, prednostu Mikrobiologického ústavu LF UK a UNB. Každý rok ju organizuje LF UK.

Viac informácií TU.