Stretnutie akademickej obce pred NR SR

22. marca 2022 (utorok) o 9.00 hod., pred NR SR


Národná rada SR má v programe dňa 22. marca prerokovať novelu zákona o vysokých školách. Zástupcovia akademickej komunity odovzdajú v tento deň predsedovi NR SR podpisy viac ako 20-tisíc ľudí, ktorí sa podpísali pod petíciu za zachovanie kompetencií akademickej samosprávy.

Zároveň sa ráno o 9.00 hod. pred budovou NR SR uskutoční stretnutie študentov a zamestnancov vysokých škôl, ktorí podporia požiadavky vysokých škôl priamo pred budovu NR SR. Niektoré fakulty UK vyhlásili na doobedie dekanské voľno.

Na stretnutí sa zúčastnia aj predstavitelia Rady vysokých škôl, Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.