Spoločná slávnostná promócia doktorov vied

14. decembra 2016 (streda) o 14.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie


V stredu 14. decembra 2016 o 14.00 hod. sa v Aule Univerzity Komenského v Bratislave uskutoční spoločná slávnostná promócia doktorov vied - za účasti prezidenta SR Ing. Andreja Kisku.

Diplomy doktorov vied odovzdajú predstavitelia inštitúcií, ktorých vedecké rady hodnosť doktora vied udelili. Vedecká rada (VR) Univerzity Komenského v Bratislave rozhodla o udelení titulu 1 kandidátovi, VR Slovenskej akadémie vied 14 kandidátom a VR Slovenskej technickej univerzity 2 kandidátom.

Vedecká hodnosť DrSc. (doktor vied) vyjadruje vysokú vedeckú kvalifikáciu preukázanú vytvorením závažných vedecky originálnych prác dôležitých pre rozvoj bádania v určitom vednom odbore alebo pre spoločenskú prax a charakterizujúcich vyhranenú vedeckú osobnosť. Neformálne je vedecká hodnosť doktora vied najvyššou vedeckou hodnosťou v Slovenskej republike. Tradične sa diplom doktora vied odovzdáva v rámci doktorskej promócie SAV a na promóciách vysokých škôl spolu s diplomami docentov a PhD. Spoločná slávnostná promócia sa bude na pôde UK konať už po druhý raz.