Slovenský deň obezity 2021 na Farmaceutickej fakulte

1. marca 2021 (pondelok), 17.00 hod., MS Teams


V rámci šírenia povedomia o Svetovom dni obezity, ktorý každoročne pripadá na 4. marec, pripravuje Slovenská obezitologická asociácia (SOA) už 6. ročník Slovenského dňa obezity. Tešiť sa môžete na rôzne aktivity, ktorých cieľom je upozorniť na rastúcu epidémiu obezity a nutnosť jej riešenia. Tento rok sa do Slovenského dňa obezity zapája aj Slovenský spolok študentov farmácie na Farmaceutickej fakulte UK, ktorý v spolupráci so SOA pripravil kampaň „Pohybom proti obezite“. Študenti farmácie pomáhajú nielen v lekárňach, ale zapájajú sa aj do verejno-zdravotníckej osvety. V tejto kampani chcú byť preto motivátormi pre svoje okolie v boji s obezitou.

Súčasťou kampane bude aj odborná prednáška Barbary Ukropcovej (Biomedicínske centrum SAV, Bratislava) „Pohybom proti obezite“, ktorá sa uskutoční 1. marca a výzva „Rozhýb seba, rozhýb svojich blízkych“, zameraná na zvýšenie pohybu študentov a ich najbližších.

Podujatie je určené pre študentov a učiteľov, ale aj pre odbornú a laickú verejnosť.

Viac informácií