Slovenčina na fakultnej dlani - Slovakistika ako pilier národnej kultúry

28. februára 2017 (utorok) o 9.30 hod., Moyzesova sieň Filozofickej fakulty UK, Vajanského nábrežie 12, Bratislava


Pozývame vás na slávnostné podujatie pri príležitosti 95. výročia začiatku výučby na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a zároveň vzniku slovakistiky ako odboru na tejto fakulte.

Podujatie, ktoré sa koná pod záštitou dekana Filozofickej fakulty UK prof. PhDr. Jaroslava Šušola, PhD., sa uskutoční v utorok 28. februára 2017 so začiatkom o 9.30 hod. v Moyzesovej sieni na Vajanského nábreží 12.