Slávnostné udeľovanie Grantov UK mladým vedcom a učiteľom

24. apríla 2017 (pondelok) o 11.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie


V pondelok 24. apríla 2017 o 11.00 hod. sa v Aule UK uskutoční slávnostné udeľovanie Grantov Univerzity Komenského v Bratislave určených na podporu vedeckých, pedagogických a umeleckých projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a interných doktorandov UK.

V 21. ročníku Grantov UK podporí univerzita 232 projektov v celkovej sume 225 250 eur.

Zoznam pridelených Grantov UK 2017

Srdečne vás pozývame!