Slávnostné udeľovanie ceny Dr. L. Sedlárovej-Rabanovej za výnimočný vedecký výsledok v genetike za rok 2016

13. decembra 2016 (utorok) o 16.00 hod., prezentačné centrum AMOS, Prírodovedecká fakulta UK, pavilón B-1, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, Bratislava


V utorok 13. decembra 2016 o 16.00 hod. sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave uskutoční slávnostné udeľovanie Ceny Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej za výnimočný vedecký výsledok v genetike za rok 2016.

Cena nesie meno významnej slovenskej biologičky Ludmily Sedlárovej-Rabanovej, ktorá po návrate z pražskej Univerzity Karlovej v 2. polovici 50. rokov prispela k rozvoju modernej genetiky a fyziológie rastlín na Slovensku.

Program
1. Otvorenie
2. Doc. RNDr. Vlasta Kováčová, CSc.: Dr. Sedlárová-Rabanová a začiatky genetiky na Slovensku
3. Prof. RNDr. Alexander Lux, CSc.: Začiatky experimentálnej biológie rastlín na  Slovensku: Botanický ústav SAV a Prírodovedecká fakulta UK
4. Predstavenie laureáta/laureátky Ceny
5. Doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. (dekan fakulty) & Ing. Viliam Sedlár: Slávnostné udelenie Ceny za rok 2016