Slávnostná promócia absolventov Detskej Univerzity Komenského a záverečná prednáška


Slávnostná promócia absolventov DUK 2021 sa uskutoční spolu so záverečnou prednáškou v Aule UK, 25. augusta 2021 o 11.00 hod.

Záverečná prednáška: 

Prečo potrebujeme elektróny, aby sme odfotili veľmi malé veci?
Dr. sc., Dipl. Phys. Stephan Rauschenbach - Assoc. Prof. in Physical Chemistry, Univ. of Oxford – stream v Aule UK