Slávnostná inaugurácia rektora UK a dekanov a dekaniek fakúlt UK

8. marca 2023 (streda), o 11.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave (UK), Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava


Slávnostná inaugurácia rektora UK prof. JUDr. Mareka Števčeka, DrSc., dekanov a dekaniek jednotlivých fakúlt, ako aj prorektorov a prorektoriek sa uskutoční 8. marca 2023 o 11.00 hod. v Aule UK.