Slávnostná promócia Detskej Univerzity Komenského 2023


Po diskusii študentov s prednášajúcou a po zapísaní poslednej prednášky do indexov študentov, sa o 12.30 hod. uskutoční slávnostná promócia študentov dvadsiateho prvého ročníka Detskej Univerzity Komenského, spojená s udeľovaním diplomov.