Šiesta konferencia Asociácie na výskum strednej a zmiešanej arabčiny

20. 9. 2022 o 9.30 hod., FiF UK


Po piatich úspešných konferenciách Asociácie na výskum strednej a zmiešanej arabčiny, ktoré sa konali v Louvain-la-Neuve (2004), Amsterdame (2007), Florencii (2010), Atlante (2013), and Štrasburgu (2017), sa Katedra klasickej a semitskej filológie FiF UK teší dôvere usporiadať šiestu konferenciu tejto vedeckej asociácie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Aj šiesta konferencia bude mať podobný cieľ - zlepšiť naše vedomosti o rôznych "stredových variantoch" arabského jazyka a o podobách súčasnej zmiešanej arabčiny. Témou šiestnej konferencie je "Stredná a zmiešaná arabčina: typológia žánrov a cielených recipientov. V tomto ohľade sa očakáva, že sa účastníci budú venovať nasledovným otázkam: Aké literárne žánre a typy dokumentov obsahujú prvky strednej a zmiešanej arabčiny? Ako sa vyvíjali v čase? Ako tieto texty ovplyvňujú čitateľov? Majú tieto žánre lokálny charakter alebo majú tendenciu širšieho uplatnenia? Aké sú charakteristiky týchto textov?

Jednotlivé príspevky odznejú v anglickom, francúzskom a arabskom jazyku.