SÉRIA WEBINÁROV: ABSOLVENTSKÉ STÁŽE ERASMUS+

7. 4. 2022 o 16:00 hod., online


01. 04. 2022 09.25 hod.
Od: Oddelenie pre vonkajšie vzťahy

Séria webinárov venovaných absolventským stážam Erasmus+. Počas webináru sa dozviete všetky informácie o pracovných stážach, ako si stáž hľadať aj ako vybaviť všetko potrebné.