S učiteľmi na káve

22. apríla 2021 (štvrtok), 15.00 hod., Online MS Teams


Studia Academica Slovaca – Centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Vás pozýva na odborno-metodický webinár pre učiteľov slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Tentokrát na tému Slovenčina ako druhý jazyk pre deti i dospelých.

Prednášať budú: 

Mgr. Renáta Kamenárová, PhD. 

Mgr. Eva Španová, PhD. 

Viac informácií aj link na pripojenie nájdete tu