Rektori požadujú stiahnuť novelu zákona o vysokých školách z legislatívneho procesu

Dňa 26. októbra 2021 sa uskutočnilo zasadnutie rozšíreného prezídia SRK za účasti členov kontaktnej skupiny pre novelizáciu vysokoškolskej legislatívy.


Rektori jednomyseľne konštatujú, že predložený návrh úprav vysokoškolskej legislatívy nezodpovedá obsahu ani výsledkom rokovaní kontaktnej skupiny.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR využilo kontaktnú skupinu ako zásterku na presadzovanie svojich politických zámerov. S takýmto prístupom sa zástupcovia rektorov nevedia stotožniť a ďalej sa stretnutí kontaktnej skupiny nebudú zúčastňovať.

Prítomní zástupcovia rektorov konštatujú, že vedenie ministerstva vedome podsúva verejnosti nepravdivé informácie, a preto stratilo ich dôveru. Z tohto dôvodu oslovia priamo predsedu vlády SR.

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie zvoláva na štvrtok 28. 10. 2021 o 9.00 h na Univerzite Komenského v Bratislave tlačovú konferenciu, na ktorú pozýva aj ostatné reprezentácie vysokých škôl. Na tejto tlačovej konferencii podrobne zdôvodnia svoje postoje a oznámia ďalšie svoje kroky.

Rozšírené prezídium Slovenskej rektorskej konferencie