Regionálne kolokvium Neerlandicum 2019 na FiF UK

29. máj 2019 (streda), Moyzesova sieň Filozofickej fakulty UK, Vajanského nábrežie 12, Bratislava


V dňoch 29. mája až 1. júna 2019 bude Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) hostiť  vyše sto odborníkov na holandský jazyk a kultúru z dvadsiatich krajín. V rámci stredoeurópskeho regionálneho kolokvia Neerlandicum 2019, ktorého slávnostné otvorenie sa uskutoční 29. mája 2019 o 15.00 hod. v Moyzesovej sieni FiF UK, odznejú desiatky aktuálnych odborných príspevkov z oblastí ako preklad, tlmočenie, jazykoveda, literatúra, kultúra a história. Jedným z hlavných motívov podujatia je viacjazyčnosť.

Jednou z hlavných tém stretnutia je tlmočenie pre cudzincov do tzv. malých jazykov, medzi ktoré patrí holandčina aj slovenčina.

V rámci kolokvia budú predstavené prvé výsledky Erasmus+ projektu Professional Accessible Community Interpreting (PACI), ktorý vznikol vďaka spolupráci troch stredoeurópskych univerzít (Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Palackého v Olomouci a Univerzita vo Vroclavi) so Slobodnou univerzitou v Bruseli.

Pozvánka na slávnostné otvorenie kolokvia v Moyzesovej sieni

Program ďalších dní podujatia (v holandčine): www.kgns.info/colloquium