Prvé stretnutie k analýze dopadov projektu ENLIGHT


Aký má vlastne ENLIGHT vplyv na transformáciu a kvalitu európskych univerzít?

ENLIGHT obsahuje pracovný balíček zameraný na pochopenie toho, do akej miery bude realizácia projektu viesť k pozitívnym zmenám v európskom vysokoškolskom vzdelávaní. V rámci tohto balíčka univerzity v Baskicku, Göttingene, Gente a Bordeaux plánujú zorganizovať niekoľko verejných stretnutí s cieľom predstaviť a prediskutovať príklady dopadov na členských univerzitách.

Prvé zasadnutie sa uskutoční online už 26. mája o 12.00 hod. cez MS Teams. Kontaktujte nás cez e-mail enlightehu.eus a pripojte sa!

Viac informácií