Protestný pochod za slobodné vysoké školy

Študentská časť Akademického senátu FiF UK pozýva na protestný pochod proti predloženej novele VŠ zákona: 10. novembra 2021 o 14.00 h.


08. 11. 2021 10.28 hod.

Pochod organizuje Študentská časť Akademického senátu FiF UK v mene študentov, ktorí vnímajú negatívne dopady predloženej novely zákona o vysokých školách aj na samotných študentov. Návrh novely z dielne ministerstva predstavuje vážny zásah do akademických slobôd a politizuje akademický priestor, najmä preto, že počíta s obmedzením účasti študentov na riadení univerzít a predstavuje prvý krok k odstraňovaniu slobodnej diskusie na univerzitách.

Protest je vyjadrením podpory protestným aktivitám Univerzity Komenského s rovnakou požiadavkou, na ktorej sa zhodlo rozšírené prezídium Slovenskej rektorskej konferencie – aby ministerstvo stiahlo novelu z legislatívneho procesu.

Harmonogram pochodu:

14.00 h: zhromažďovanie účastníkov pred hlavnou budovou UK na Šafárikovom námestí
14.30 h: pochod so štartom na Šafárikovom námestí.
15.30 h: vystúpenia jednotlivých študentov a hostí (konkrétny zoznam zverejníme v čo najkratšom čase)
16.30 h: rozpustenie zhromaždenia

Trasa pochodu:
Šafárikovo námestie – Štúrova ul. – Laurinská ul. – Michalská ul. – Hodžovo námestie – Palisády – Námestie Alexandra Dubčeka (pred budovou parlamentu)

Epidemiologické pravidlá:
Na protestnom pochode prosíme o dodržiavanie epidemiologických pravidiel: počas celého protestu mať ústa aj nos prekryté respirátorom, dodržiavanie odstupov najmenej dva metre, v prípade akýchkoľvek príznakov ochorenia COVID-19 sa protestu nezúčastňujte.

Videopozvánka na pochod