Promócie absolventov Univerzity tretieho veku CĎV UK

14. júna 2017 (streda) o 10.00 hod. a 14.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 1. poschodie


V stredu 14. júna 2017 sa v Aule Univerzity Komenského v Bratislave uskutoční slávnostná promócia absolventov Univerzity tretieho veku Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave.

Promócia o 14.00 hod. je určená pre absolventov študijných odborov Filozofickej fakulty UK a promócia o 10.00 hod. pre absolventov ďalších fakúlt UK, CĎV UK v Bratislave, vzdelávania realizovaného v Námestove a v iných spolupracujúcich inštitúciách.

Počet absolventov je 520 (z toho 467 žien). Najstaršou účastníčkou promócie bude 79-ročná absolventka odboru dejiny výtvarného umenia RNDr. Ljuba Macášková, CSc.