Profesúru získalo sedem osôb z Univerzity Komenského

Dňa 12. apríla 2023 vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová 32 nových profesorov a profesoriek pôsobiacich na vysokých školách. Práve vysokoškolskí profesori podľa nej ovplyvňujú spôsob, akým laická verejnosť vníma akademický svet.


Z Univerzity Komenského sa medzi vymenovanými nachádzajú:

  • doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD., športová kinantropológia, Fakulta telesnej výchovy a športu UK;
  • doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD., jadrová chémia, Prírodovedecká fakulta UK;
  • doc. RNDr. Jana Muchová, PhD., lekárska, klinická a farmaceutická biochémia, Lekárska fakulta UK;
  • doc. MUDr. Marek Sýkora, PhD., neurológia, Lekárska fakulta UK;
  • doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD., farmakológia, Jesseniova lekárska fakulta UK;
  • doc. MUDr. Stanislav Šutovský, PhD., neurológia, Lekárska fakulta UK;
  • doc. Ing. Ingrid Žitňanová, PhD., lekárka, klinická a farmaceutická biochémia, Lekárska fakulta UK.

„Predstavujete vedecké a odborné autority so zásadným vplyvom na kvalitu a dôveryhodnosť vysokoškolského prostredia – pričom ide nielen o úroveň samotnej výučby, ale aj o ľudské parametre. Ide o to, aby prostredie na univerzitách a vysokých školách definovali také vlastnosti, ako sú otvorenosť, čestnosť, rešpekt a zmysel pre férovosť. Od tejto chvíle sa vám otvárajú ďalšie možnosti podporovať v študentoch i vo svojich kolegoch kreativitu či schopnosť kritického myslenia a vecnej diskusie,“ adresovala novým vysokoškolským profesorom v príhovore prezidentka SR.