Profesorská prednáška: Vojna s.r.o.: Súkromné vojenské a bezpečnostné spoločnosti a ich dopad na globálne politické usporiadanie

21. mája 2024 (utorok) o 17.00 h v Aule UK (Univerzita Komenského, Šafárikovo nám. 6, Bratislava).


V rámci cyklu celouniverzitných profesorských prednášok sa v utorok 21. mája 2024 o 17.00 h v Aule UK uskutoční prednáška prof. Jozefa Bátoru, MPhil. PhD. na tému Vojna s.r.o.: Súkromné vojenské a bezpečnostné spoločnosti a ich dopad na globálne politické usporiadanie. 

Tézy prednášky:

  • Ako sa dnes vedú vojny za pomoci súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností (SVBS)?
  • Vojna ako inštitúcia a zmeny jej organizačnej základne: Inštitucionalistické teoretické uchopenie
  • Kombinácia štruktúr a pravidiel: Ako SVBS využíva Európska Únia?
  • Transpozícia praktík: Ako funguje SVBS kooptovaná štátom a čo to robí so štátom?
  • Zmiešaný diskurz: Prečo je charakter SVBS nejednoznačný?
  • Implikácie pre globálne politické usporiadanie: Nový stredovek alebo návrat štátu?

 

Pozvánka