Profesorská prednáška: Interakcia intelektu a odvahy pri vývoji merania tlaku krvi

Prednáška profesora Kamila Javorku z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine sa uskutoční 10. októbra 2023 (utorok) o 17.00 h v Aule UK (Univerzita Komenského, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava)


V rámci cyklu celouniverzitných profesorských prednášok sa v utorok 10. októbra 2023 v Aule UK uskutoční prednáška prof. MUDr. Kamila Javorku, DrSc., z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na tému Interakcia intelektu a odvahy pri vývoji merania tlaku krvi.

Tézy prednášky:

  • fyziológia a vývoj metodík na zisťovanie funkcií organizmu,
  • odvážne začiatky invazívneho merania krvného tlaku a katetrizácií ciev a srdca človeka,
  • od jednoduchého tlakomeru rytiera von Bascha k palpačnej, auskultačnej a oscilometrickej metóde,
  • Peňázova volume clamp metóda – okno do regulácie srdca a ciev,
  • meranie krvného tlaku malých detí a novorodencov,
  • prínos rodákov z územia Čiech a Slovenska.