Prehliadka výstavy Filozofi v novembri 1989

12. novembra 2021 o 13.00 hod., átrium Slovenského rozhlasu, Bratislava


V piatok 12. novembra 2021 o 13.00 hod. sa v átriu budovy Slovenského rozhlasu v Bratislave uskutoční komentovaná prehliadka výstavy ,,Filozofi v novembri 1989“, ktorú zabezpečia priami účastníci vtedajšieho študentského hnutia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Výstava archívnych dokumentov a fotografií približuje prípravu a priebeh udalostí na FiF UK v Bratislave, ktorej študenti stáli pri zrode slovenského revolučného vysokoškolského hnutia v novembri 1989. Jednotlivé panely zobrazujú vývoj od nepovolenej demonštrácie slovenských študentov 16. novembra 1989, zorganizovanej poslucháčmi FiF UK, cez vytvorenie prvého študentského štrajkového výboru na Slovensku, ktorý vznikol v Aule UK v pondelok 20. novembra 1989, generálny štrajk 27. 11. 1989, až po prvé slobodné voľby vedenia FiF UK dňa 6. decembra 1989. 

Výstavu pripravil Archív UK v spolupráci s FiF UK a účastníkmi študentského hnutia v roku 1989.

Súčasťou programu bude slávnostné odovzdanie medzinárodnej Ceny Egona Erwina Kischa za publikáciu Študentský prológ k Nežnej revolúcii – Bratislava 16. november 1989 jej zostavovateľom Márii Mikovej, Martinovi Homzovi a Milanovi Novotnému. Publikácia prináša autentické svedectvá priamych účastníkov verejného protestu slovenských študentov (pozn.: v rozhodujúcej miere z Univerzity Komenského) proti vtedajšiemu režimu v predvečer oficiálneho začiatku Nežnej revolúcie, ktoré sú doplnené archívnymi fotografiami a dokumentmi. O udelení tohto prestížneho knižného ocenenia rozhodujú už od roku 1990 predstavitelia Klubu spisovateľov literatúry faktu na Slovensku a Klubu autorov literatúry faktu Českej republiky.

Podujatie je súčasťou projektu ,,Festival slobody 2021“, ktorý organizuje Ústav pamäti národa.