Prednášky: Príspevok geofyziky k lokalizácii archeologických objektov, Zmeny v krajine na satelitných snímkach s možnosťami využitia vo vyučovaní

23.03.2022, od 15.00 do 17.30 hod., PriF UK


Dňa 23. marca 2022 sa uskutočnia na Prif UK zaujímavé prednášky z Klubu učiteľov geovied s názvom "Príspevok geofyziky k lokalizácii archeologických objektov" a "Zmeny v krajine na satelitných snímkach s možnosťami využitia vo vyučovaní". Prednášky sa uskutočnia prezenčne na Prif UK alebo dištančne – cez aplikáciu MS Teams. Viac informácií TU.