Prednáška na tému Veľké šelmy v Čechách, na Morave a na Slovensku

29. marca 2017 (streda) o 17.00 hod., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, miestnosť CH1-2, Ilkovičova 6, Bratislava


Katedra ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) a Ekologický krúžok GAIA vás srdečne pozývajú na prednášku na tému "Veľké šelmy v Čechách, na Morave a na Slovensku", ktorá sa uskutoční v stredu 29. marca 2017 o 17.00 hod. v priestoroch PriF UK - v miestnosti CH1-2. Prednášajúcim bude Mgr. Martin Duľa z Mendelovej univerzity v Brne.

Prednáška bude zameraná na návrat veľkých šeliem do človekom pozmenenej kultúrnej európskej krajiny a ich súčasnú situáciu na okraji Západných Karpát, na Morave a v Čechách. Prinesie tiež informácie o posledných výskumných aktivitách, výsledkoch monitoringu a zážitkoch s nimi spojených. 

Kontaktnou osobou je Mgr. Katarína Gregušová z Katedry ekológie PriF UK (gregusova17uniba.sk).

Bližšie informácie o prednáške

 

Tešíme sa na vašu účasť.