Prednáška Torgnyho Roxu - Inspiring and leading change at university

22. septembra 2021, 14.00 - 16.00 h, zasadacia miestnosť Vedeckej rady Filozofickej fakulty UK


V rámci podujatia Inspiring and Leading change at university sa 22. septembra môžete tešiť na prednášku Torgnyho Roxu (Lund University).

Torgny Rox patrí k celosvetovo najuznávanejším odborníkom na manažment zmeny na vysokej škole a rozvoj VŠ vzdelávania. Počas podujatia predstaví svoje odporúčania na úspešné zavádzanie zmien na univerzite.

Svoje skúsenosti s publikovaním budú zdieľať aj Michal Hajdúk a Gabriela Pleschová.
Prednáška je spojená s diskusiou.