Prednáška: Putin a ruská hrozba Západu

20. apríla 2017 (štvrtok) o 17.00 hod., Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, aula, Mlynské luhy 4, Bratislava


Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK vás pozýva na verejnú prednášku spojenú s diskusiou Putin and the ‘Russian Threat to the West’: Myths, Realities and Future Trajectories, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 20. apríla o 17.00 hod. v aule Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK (Mlynské luhy 4).

Prednáša: Dr. Mark Galeotti, expert na ruskú politiku a bezpečnosť z Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe

Prednáška bude v anglickom jazyku (bez tlmočenia).


Viac informácií o prednášajúcom