Prednáška o tradičnej čínskej medicíne

26. mája 2017 (piatok) o 17.00 hod., učebňa Konfuciovho inštitútu pri Univerzite Komenského, nová budova UK, Múzejná 10, miestnosť 318, 3. poschodie


Konfuciov inštitút pri Univerzite Komenského vás pozýva na prednášku Dr. Qiu Changlonga, lekára TCM a docenta Konfuciovho inštitútu tradičnej čínskej medicíny pri Univerzite Pécs, s názvom SPÄŤ K PRÍRODE – AKO CHÁPAŤ ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTICKÉ ČRTY ČÍNSKEJ MEDICÍNY; PRIRODZENÝ A INDIVIDUALIZOVANÝ TERAPEUTICKÝ SYSTÉM V HARMÓNII S PRÍRODOU.

Prednáška sa uskutoční v piatok 26. mája 2017 o 17.00 hod. v učebni Konfuciovho inštitútu pri UK (Múzejná 10, miestnosť 318, 3. poschodie).

Tešíme sa na stretnutie!