Prednáška na tému Možnosti didaktického podporovania spontánnej hry detí

19. apríla 2017 (streda) o 13.00 hod., Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PdF UK), miestnosť R 10 - aula, Račianska 59, Bratislava


Výskumní zamestnanci Ústavu pedagogických vied a štúdií PdF UK v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom Bratislava a vydavateľstvom Portál Slovakia vás srdečne pozývajú na ďalšiu zo série prednášok spojených s diskusiou Teach IN

Prednášajúcim hosťom bude Mgr. Eliška Suchánková, PhD., z Fakulty humanitných štúdií Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, autorka publikácie Hra a její využití v předškolním vzdělávání a ďalších.

Prednáška spojená s diskusiou venovaná téme Možnosti didaktického podporovania spontánnej hry detí sa uskutoční v stredu 19. apríla 2017 v čase od 13.00 hod. do 16.00 hod. v priestoroch PdF UK na Račianskej ulici v Bratislave - v miestnosti R 10 - aula.

Tešíme sa na vašu účasť!