Prednáška Detskej Univerzity Komenského o liekoch

26. júla 2017 (streda) o 11.00 hod., Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava


Na doskách Divadla Aréna sa v stredu 26. júla 2017 uskutoční ďalšia prednáška 15. ročníka Detskej Univerzity Komenského.

Prečo môžu byť lieky aj škodlivé? Odpoveď ponúkne dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.

Program DUK 2017