Prečo protest? Séria prednášok v rámci protestu proti novele VŠ zákona

Bratislava, 18. marca 2021. Protest proti návrhu novely vysokoškolského zákona pokračuje.


Sledujte živé prenosy z prednášok kolegov a kolegýň z Auly UK.

Témy a termíny prednášok:

utorok 23. 3. 2021 o 14.00 hod.

Od Komenského k Slovenskej univerzite: Zásahy ľudáckeho režimu do akademických slobôd - Mgr. Eva ŠKORVÁNKOVÁ, PhD. 

štvrtok 25. 3. 2021 o 14.00 hod. 

Akademické slobody medzi februárom 1948 a začiatkom normalizácie - PhDr. Tomáš ČERNÁK, PhD.

Právnikom bez univerzity? (Budovanie komunistickej justície po februári 1948) - doc. Mgr. et Mgr. Ondrej PODOLEC, PhD. 

*zmeny v programe vyhradené

Živé prenosy budú prebiehať na univerzitnom Facebooku.

Študenti, ktorí sa zúčastnia prednášky online v čase svojej výučby, sú ospravedlnení a rektor im počas jej trvania udeľuje rektorské voľno. 

Viac informácií: https://protest.uniba.sk/