Prečo protest? Séria prednášok v rámci protestu proti novele VŠ zákona

Bratislava, 9. marca 2021. Protest proti návrhu novely vysokoškolského zákona pokračuje.


Sledujte živé prenosy z prednášok kolegov a kolegýň z Auly UK.

Témy a termíny prednášok:

štvrtok 11. 3. 2021 o 14.00 hod.

Univerzitná verejnoprávnosť – súčasť služby verejnosti -  doc. PhDr. Anna SÁMELOVÁ, PhD.

pondelok 15. 3. 2021 o 14.00 hod.

In unum vertere: stredoveké základy univerzitnej samosprávy a akademických slobôd - doc. Mgr. Vincent MÚCSKA, PhD.

Univerzity vo vzťahu k politickým autoritám - doc. Mgr. Miroslav LYSÝ, PhD.

piatok 19. 3. 2021 o 14.00 hod.

Na čo je dobré samosprávne spravovanie? (Zmysel a prínos takého modelu riadenia - pre zúčastneného aktéra, aj pre organizáciu) - prof. PhDr. Gabriela LUBELCOVÁ, PhD.

Samospráva ako ďalšia vrstva deľby moci - doc. JUDr. Mgr. Martina GAJDOŠOVÁ, PhD.

*zmeny v programe vyhradené

Živé prenosy budú prebiehať na univerzitnom Facebooku.

Študenti, ktorí sa zúčastnia prednášky online v čase svojej výučby, sú ospravedlnení a rektor im počas jej trvania udeľuje rektorské voľno.

 

Viac informácií: https://protest.uniba.sk/