Právne aspekty zrušenia amnestie (diskusia)

20. marca 2017 (pondelok) o 13.00 hod., Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Auditorium maximum, 2. poschodie, Šafárikovo nám. 6


Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave organizuje v pondelok 20. marca 2017 o 13.00 hod. verejnú odbornú diskusiu na tému Právne aspekty zrušenia amnestie.

Medzi účastníkmi odbornej diskusie nebudú chýbať:

JUDr. Marián Giba, PhD. – prodekan, právnik, Právnická fakulta UK
doc. JUDr. Peter Kresák, CSc. – právnik, Právnická fakulta UK, poslanec NR SR
doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc. – právnik, Právnická fakulta UK
a iní

Zoznam účastníkov bude priebežne aktualizovaný na webstránke fakulty.