Pozvánka do komunitnej záhrady PriF UK

7. júna 2019 (piatok), 9.00 - 14.00 hod., komunitná záhrada Dobrá myseľ, stretnutie pri hlavnom vchode do fakulty CH1 o 9.00 hod., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK), Ilkovičova 6


Poďte s nami do záhrady a prežite deň na fakulte trocha inak!

V rámci celoslovenského dobrovoľníckeho podujatia Naše mesto 2019 vás pozývame dňa 7. júna 2019 od 9.00 do 14.00 hod. do komunitnej záhrady PriF UK.

Ohľadom bližších informácií kontaktujte Mgr. Martina Šebestu: martin.sebestauniba.sk

Viac informácií o komunitnej záhrade Dobrá myseľ