Posledná rozlúčka s prof. Jurajom Švecom, rektorom UK v rokoch 1991 - 1997

27. februára 2017 (pondelok) o 10.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie)


Dňa 17. februára 2017 zomrel vo veku 79 rokov lekár - onkológ, vysokoškolský pedagóg a politik prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc., ktorý v rokoch 1991 - 1997 zastával post rektora Univerzity Komenského v Bratislave.

Posledná rozlúčka s prof. Švecom sa bude konať v pondelok 27. februára 2017 o 10.00 hod. v Aule Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie) a následne o 14.00 hod. v bratislavskom krematóriu.

Česť jeho pamiatke!