Pietna spomienka na dekana FiF UK Martina Slobodníka

9. mája 2019, o 10.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave (UK), Šafárikovo nám. 6, Bratislava


Aule UK sa dňa 9. mája 201910.00 hod. uskutoční pietna spomienka na dekana Filozofickej fakulty UK prof. Martina Slobodníka, ktorý zomrel 14. apríla 2019.

Na podujatí bude k dispozícii kondolenčná kniha, v ktorej si môžu zamestnanci a študenti uctiť pamiatku zosnulého dekana.